Waverley Markdag Uitreik/ Waverley Market Day Outreach

Kom geniet die dag saam ons by die mark en help ons om onsself voor te stel aan ons gemeenskap. Verdere reëlings sal deur gegee word nader aan die datum

Come and enjoy the day with us at the market and assist us in making the community aware of us. More arrangements will be made closer to the date.

Manne kamp 2019 07 26-28/ Mens Camp 2019 07 26-28

‘n Paar photos van die manne kamp wat deur almal teenwoordig vreeslik geniet was.

a Few photos of the mens camp which was enjoyed by all involved.

Doop 2019 07 21

Ons juig saam met Juan Griffon asook die Engele in die Hemel met die toevoeg van nog ‘n siel tot die gemeente

We rejoices with Juan Griffon as well as the Angels in Heaven as another soul is added to the Church.

67307552_10219852292525707_710321817629229056_n